Den norske underavdeling av IFA

c/o Simen Skjold Søgaard
Advokatfirmaet BAHR AS
Postboks 1524 Vika
0117 Oslo

Tlf.: +47 900 212 87

E-post: sss@bahr.no

Styret

Andreas Bullen (styrets leder)
Ellen Mulstad
Monica Sivertsen
Kari Alice Røssland Frønsdal
Wensing Li
Christine Buer
Eivind Furuseth
Simen Skjold Søgaard (styresekretær)