Den norske underavdeling av IFA

c/o Ole Andreas Dimmen
Advokatfirmaet BAHR AS
Postboks 1524 Vika
0117 Oslo


Tlf.: +47 414 38 821

E-post: oadim@bahr.no


Styret

Andreas Bullen (styrets leder)
Ellen Mulstad
Bjørgun Jønsberg
Monica Sivertsen
Martin Børresen
Kari Alice Røssland Frønsdal
Sverre Hveding (kasserer)                                   
Ole Andreas Dimmen (sekretær)

YIN:
Styreleder for YIN Norge er Daniel Løken Høgtun, epost: d.hogtun@selmer.no

 


Web-redaktør
Svein Osvik
E-post:
sveosv@gmail.com