I vedtektene til IFA Norge heter det:

”Medlemmer av Foreningen kan være fysiske personer eller juridiske personer som anses for å være skikket til å bidra til studier og utvikling av internasjonal og komparativ skatte- og avgiftsforskning.”

”En person som ønsker å bli medlem kan sende inn søknad om medlemskap i en nærmere angitt form til Styret.”

I praksis er dette tolket slik at man for å bli medlem i IFA må arbeide med spørsmål relatert til skatt og i utgangspunktet ha skatterettslig bakgrunn gjennom utdannelse og/eller praksis.

Organisasjonsmedlemmer er offentlige og private institusjoner med skattetilknytning, så som Finansdepartementet, Skattedirektoratet, skattekontorer og skattebetalerforeningen. Det er ikke uvanlig at privatpersoner er personlige medlemmer selv om arbeidsgiver er organisasjonsmedlem. Advokatfirmaer, revisjonsfirmaer osv kan ikke bli organisasjonsmedlemmer. Et organisasjonsmedlem kan delta med to personer på de internasjonale kongresser og på den norske underavdelings julemiddag. I medlemsmøter kan organisasjonen stille med så mange deltakere som er ønskelig.

Kontingenten er pt. kr 825 pr år for personlige medlemmer og kr 2.000 pr år for organisasjonsmedlemmer. Kontingenten innkreves i januar-februar hvert år.  

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til sekretariatet v/ Simen Skjold Søgaard på e-postadressen: sss@bahr.no. Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av søkerens utdanning og arbeidsmessige /faglige tilknytning til skattefaget. Spørsmål kan rettes til sekretariatet v/ Simen Skjold Søgaard på ovennevnte e-postadresse eller på tlf +47 900 212 87.

Utmelding med virkning for et kalenderår må finne sted senest 1. mars i det samme kalenderåret.