Lenker

Organisasjoner mv.

International Fiscal Association, hovedkontor i Nederland
International Bureau of Fiscal Documentation
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Skattebetalerforeningen
Den norske Revisorforening (DnR)
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS)
Taxsites.com, oversikt over internasjonale skattelenker

Norske myndigheter og organisasjoner

Finansdepartementet
Skatteetaten, person
Skattedirektoratet, bedrift- og organisasjon
Norsk forening for oljeregnskap og skatt (ORS)
Altinn, elektronisk innlevering av oppgaver

Utenlandske myndigheter (flere lenker hos Skatteministeriet i Danmark)

Danmark
Finland
Irland
Storbritannia
Sverige
Tyskland, dep
Tyskland, direktorat
USA, føderalt
USA, delstater


Google