Velkommen

International Fiscal Association (forkortet IFA) ble stiftet i 1938 og har sitt sete i Rotterdam i Nederland. Foreningen har underavdelinger (”branches”) i ca 50 land og har tyngdepunkt i Europa og det amerikanske kontinent. De fleste medlemmer er jurister, men en rekke økonomer og revisorer er også medlemmer. Medlemmene kommer fra privat praksis, fra offentlig administrasjon og fra universiteter og høyskoler.

Foreningens formål er ”the study and advancement of international and comparative law in regard to public, finance, specifically international and comparative fiscal law and the financial and economic aspects of taxation”. Foreningen sentralt fremmer sitt formal først og fremst gjennom arrangement av en årlig kongress, men også ved forskningsprosjekter og publiseringer. IFAs kongresser er formodentlig det viktigste skattefaglige møtepunkt i det internasjonale skattemiljøet. Det publiseres to bind med kongressrapporter i forkant av hver kongress, og mange av seminarinnleggene blir senere bearbeidet og publisert. Foreningen har et nært samarbeid med International Bureau of Fiscal Documentation i Amsterdam. I tillegg holder gjerne underavdelingene møter, arrangementer og lignende.

Den norske underavdeling av IFA – ofte omtalt som IFA Norge – ble stiftet i 1976 og har etter hvert etablert seg som det sentrale diskusjonsforum for skatterettslige spørsmål. Foreningen holder fra seks til åtte møter i året, samt et julemøte. IFA Norge har hvert år siden stiftelsen sendt nasjonalrapporter til IFA kongressene. Et høydepunkt i IFA Norges historie var arrangementet av IFA kongressen i Oslo i slutten av august 2002. Arrangementet var meget vellykket både faglig, sosialt, arrangementsmessig og økonomisk.

Alle jurister, økonomer og andre som har en viss erfaring med skattespørsmål på et relativt avansert nivå, kan bli medlem av IFA gjennom den norske underavdeling.