Møter og arrangementer for IFA Norge - Høsten 2017
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.

Høstens medlemsmøter i IFA Norge finner sted 13. september, 25. oktober og 29. november.
 
 
Onsdag 13. september 2017 kl. 1815-2000
Sted: PwC, Dronning Eufemias gate 8, Bjørvika, Oslo

Tema: The Multilateral Instrument – How does it work?
Interpretation issues, application, entry into force, reciprocity and other fundamental issues

Foredragsholder: Maikel Evers, OECD
Evers leder arbeidet med det nye multilaterale skatteavtaleinstrumentet i OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA),
og har tidligere vært leder for CTPA og koordinator for BEPS-prosjektet.


Onsdag 25. oktober 2017 kl. 1815-2000
Sted: Swedbank, Filipstad Brygge 1 (8. etasje)

Tema: Rentebegrensningsreglene
Høringsnotat og høringsinnspill: Mens vi venter på departementets endelige forslag til endrede regler

Foredragsholdere: Arild Askautrud og Rolf Saastad, Deloitte
 

Onsdag 29. november 2017 kl. 1815-2000
Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy allé 2 i Oslo

Tema: Principle purpose test-regelen og den norske omgåelsesregelen
 
Foredragsholder: Frederik Zimmer, prof.emeritus
 
Det blir enkel servering fra kl. 1745. Det er også hyggelig om mange blir igjen til litt tapas mv. etter det faglige programmet.
 
Det er fint om de som ønsker å delta, melder seg på innen mandag 27. november kl. 1200 på følgende link: PÅMELDINGVelkommen!


Møter våren 2017 var:

Onsdag 1. februar 2017:  IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
Foilsett fra møtet her.

Onsdag 8. mars2017:
Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
  
 
Onsdag 26. april 2017: Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Foilsett fra møtet her.
 
Onsdag 7. juni 2017: Årsmøte, med påfølgende medlemsmøte.
      
Tema medlemsmøte: Raise- og Thinggaard-dommene – en gjennomgang med særlig fokus på betydningen for utviklings-/investerings-/ventureaktiviteter
 
 

Internasjonalt:

Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.php


Møter tidligere år,  se årsberetninger