Møter og arrangementer for IFA Norge - Våren 2018
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.

Vårens medlemsmøter i IFA Norge finner sted  7. februar, 14. mars, 25. april og 6. juni 2018
 

Onsdag 7. februar 2018 kl. 1815-2000
Sted: DNB, Dronning Eufemias gate 30, Oslo

Tema: Fradragsrett for mva og betydningen av avgiftsunntatte aktiviteter
Nylig landet Høyesterett igjen på at en aksjetransaksjon, som er skattefri, utløser merverdiavgiftskostnader for et avgiftspliktig konsern. Vi innleder til debatt.

Foredragsholdere: Marianne Brockmann Bugge (RMS Advokatfirma AS) og Kjetil Neset (Skatt øst)
 

Onsdag 14. mars 2018 kl. 1815-2000
Sted:
Universitetet i Oslo, Auditorium 4 i Urbygningen (Domus Academica, lengst unna slottet)

Tema:
Skatteloven § 14-90 – utvalgte tema
Hovedforskjeller mellom bestemmelsen og den ulovfestede omgåelsesregelen med utgangspunkt i Høyesteretts dom i Armada Eiendom (HR-2017-2410-A), herunder
Terskel for gjennomskjæring
Objektiv vs. subjektiv vurdering
Illojalitetsvilkår
Vekting av motiv/virkninger som ikke lar seg tallfeste
Skal forretningsmessige ulemper tilleggs vekt og hvordan?
Vurderingstemaet etter § 14-90
Hvilken transaksjon skal bedømmes?
Kjøp av morselskap med generell skatteposisjon som eier datterselskap med virksomhet og aktiva?
Hva blir konsekvensene om den ulovfestede regelen kodifiseres og § 14-90 avskaffes?


Foredragsholdere: Bettina Banoun (Wiersholm) og Ole Kristian Rigland (Regjeringsadvokaten)


Det er fint om de som ønsker å delta, melder seg på innen mandag 12. mars kl. 1200 på følgende link:
PÅMELDING

Velkommen!


Møter høsten 2017 var:
Onsdag 13. september 2017


Tema: The Multilateral Instrument – How does it work?
Interpretation issues, application, entry into force, reciprocity and other fundamental issues

Foredragsholder: Maikel Evers, OECD
Evers leder arbeidet med det nye multilaterale skatteavtaleinstrumentet i OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA),
og har tidligere vært leder for CTPA og koordinator for BEPS-prosjektet.


Onsdag 25. oktober 2017 kl. 1815-2000

Tema: Rentebegrensningsreglene
Høringsnotat og høringsinnspill: Mens vi venter på departementets endelige forslag til endrede regler

Foredragsholdere: Arild Askautrud og Rolf Saastad, Deloitte

 

Onsdag 29. november 2017 kl. 1815-2000

Tema: Principle purpose test-regelen og den norske omgåelsesregelen
 
Foredragsholder: Frederik Zimmer, prof.emeritus

 
Møter våren 2017 var:

Onsdag 1. februar 2017:  IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
Foilsett fra møtet her.

Onsdag 8. mars2017:
Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
  
 
Onsdag 26. april 2017: Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Foilsett fra møtet her.
 
Onsdag 7. juni 2017: Årsmøte, med påfølgende medlemsmøte.
      
Tema medlemsmøte: Raise- og Thinggaard-dommene – en gjennomgang med særlig fokus på betydningen for utviklings-/investerings-/ventureaktiviteter
 
 

Internasjonalt:

Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.php


Møter tidligere år,  se årsberetninger