Møter og arrangementer for IFA Norge - 2021
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.

Vårsemesterets IFA-møter avholdes: Webinar onsdag 27. januar 2021 kl. 18.15

Arrangør: Wikborg Rein.

Tema: Fast driftssted

Professor Arvid Aage Skaar utga i 2020 en oppdatert versjon av sin doktorgradsavhandling fra 1991 og vil gi en kyndig innføring i temaet.


Webinar onsdag 3. mars 2021 kl. 18.15

Arrangør: PwC.

Konstituert lagdommer Øistein Aamodt:

Sammensatte ytelser - merverdiavgift og spørsmål om hovedytelseslære?

Sammensatte ytelser er et praktisk viktig, men langt på vei uavklart spørsmål i norsk mva-rett. I en tid har det blåst en hovedytelseslære-vind fra sør (les: EU-domstolen) over mva-Norge. Men hva går EU-domstolens hovedytelseslære egentlig ut på? Og hvilken betydning har denne læren og EU-retten i norsk mva-rett?


Webinar onsdag 21. april 202 kl. 18.15

Arrangør: Finansdepartementet.

Foredragsholdere:
Per Westvang, Skattedirektoratet og Rolf Saastad, Deloitte

Tema: Skatteavtalen med USA, herunder om avvik fra OECDs Mønsterskatteavtale


Webinar onsdag 2. juni 2021 kl. 18.15

Arrangør: Skatteetaten. Lenke til innlogging sendes på mail til de påmeldte i forkant av møtet.

Foredragsholdere:
Elisabeth M. Schwerdt, seksjonssjef,
Carine Røkenes, Seksjonssjef,
Sekretariatet for Skatteklagenemnda

Tema: Erfaringer fra skatteklageordningen

Skatteklagenemnda og sekretariatet feirer 5 år.

Kritisert for saksbehandlingstiden og roset for rettssikkerheten. Sekretariatet for Skatteklagenemnda deler sin historie og vil presentere statistikk fra klagebehandlingen, fortelle om sitt praktiske arbeid, organisering og utviklingI 2020 var det følegende møter:


Onsdag 29. januar 2020    Kl. 18.15
Sted: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1

Tema: Rentebegrensning for selskap mv. i konsern

- Praktiske problemstillinger for norske og internasjonale konsern.

Fordragsholder:

Advokat Egil Jakobsen, EYOnsdag 4. mars 2020  Kl. 18.15
Sted: KPMG, Sørkedalsveien 6, 2. etasje i auditoriet

Tema: Høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty

Foredragsholdere:

· Trude Steinnes Sønvisen og Kristine Aase Sommerfelt fra Finansdepartementet
· Gjert Melsom fra E&Y

Det blir kaffe og bakverk fra kl. 17.45 og lett servering etter medlemsmøtet, før vi avslutter ca. kl. 21.

Det er fint om de som ønsker å delta på medlemsmøtet, melder seg på innen mandag 2. mars kl. 11.00.

Det vil være begrensninger på antallet deltakere som kan være i lokalene. Vi ber derfor om at de som melder seg på, men som ser at de likevel ikke kan stille, melder seg av igjen.Øvrige møter våren 2020 ble avlyst på grunn av coronasituasjonen.


Høsten 2020 webinarer:

Onsdag 23.september 2020 kl. 18.15

Tema: Skattesaker for domstolene

- Rammene for domstolenes prøvelsesrett og betraktninger rundt opplegg og taktikk

Foredragsholdere:

Advokat Harald Hauge, Advokatfirmaet Harboe & Co AS
Advokat Amund Noss, Kluge Advokatfirma ASOnsdag 28.oktober 2020 kl. 18.15

Tema: Egenendring - en lettelse eller til besvær?

- Visste du at du ikke behøver å klage for å få rettet opp feil i skatte- og avgiftsfastsettingen?
- Når skatteoppgjøret kommer er det fortsatt mulig å rette opp feil og få med fradrag du har glemt - på en relativt enkel måte.

På møtet tar seniorskattejurist Ingrid Midtun Førde for seg regelsettet om egenfastsetting, myndighetsfastsetting og egenendring – med hovedvekt på arbeidsmetodikken i Storbedriftsavdelingen

Foredragsholder:

Ingrid Midtun Førde, seniorskattejuristOnsdag 25. november 2020 kl. 18.15

Tema: Skatteparadiser - noen utvalgte problemstillinger

Prof. em. Frederik Zimmer holder foredrag om skatteparadiser, i lys av arbeidet med boken «Skatteparadiser. Hvorfor betaler multinasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det?»Medlemsmøter høsten 2019 var:

O
nsdag 27. november 2010 kl 18.15
Sted: NHO, Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

Tema: Forslag til opplysningsplikt om skattearrangementer


IFA inviterer medlemmene til diskusjon og debatt om opplysningsplikt om skattearrangement slik den er foreslått i NOU 2019:15.

Advokat og partner i advokatfirma Wikborg Rein og utvalgsmedlem Kaare Andreas Shetelig innleder kort over tema.
I fortsettelsen drar vi i gang en debatt mellom advokat og partner i Wiersholm Bettina Banoun og seniorsskattejurist Erik Hauken-Johnstad. Debatten ledes av seksjonssjef i skatteetaten Monica Sivertsen. Her inviteres etterhvert også medlemmene til å bidra.
Onsdag 30. oktober 2019 kl. 18.15
Sted: Advokatfirmaet PwC, Dronning Eufemias gate 71

Tema: MAP/APA – erfaringer, prosedyrer og praksis

Foredragsholder: Arthur Kristoffersen, seksjonssjef i Skatteetaten (Avdeling storbedrift, seksjon MAP/APA)Onsdag 25. september 2019 kl. 18.15

Tema: Konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

- FINs høringsnotat og generelt om FINs tilnærming til EØS-skattespørsmål

Foredragsholdere:

Hovedinnlegg fra Finansdepartementet:
- Astrid Erlingsen, fagdirektør
- Frode Kristiansen, lovrådgiver
- Hallvard Wiesener Haga, seniorskattejurist

Kommentarer fra Advokatfirmaet Wiersholm:
- Andreas Bullen, advokat

Medlemsmøter våren 2019 var:

Onsdag 22. mai 2019 kl. 18.15
Sted: Advokatfirmaet Harboe & Co, Observatoriegaten 1B

Tema: Nye innfallsvinkler til menneskerettighetene - skatt, politisert juss og forholdsmessighetsprinsipp

Foredragsholder: professor Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI
- Forfatter av boken "Menneskerettigheter - en verden uten helvete" som innleder om skatterettens plass i menneskerettsjussen,
absoluterte rettigheter som politiske trumfkort, stråmannsargumentasjon og vinneren tar alt-jusOnsdag 24. april 2019 Kl. 18.15
Sted: Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64. Møterom: Hovedbølet

Tema: Lovfesting av en generell omgåelsesregel

Foredragsholdere:
- Tom Venstad og Ørjan Walseth, Finansdepartementet
- Med kommentarer fra prof. emeritus Frederik Zimmer og advokat Sverre E. Koch


Onsdag 27. februar 2019   Kl. 18.15
Sted: Universitetet i Oslo, auditorium 4 i urbygningen (lengst unna Slottet)

Tema: MVA: Fra tradisjonell næringsleie til «co-working» og «hot-desking»:
- Er dagens regelverk godt nok tilpasset? Vi ser på avgiftsmessige utfordringer og muligheter ved nye utleieformer

Foredragsholdere:
- Agnete Haugerud, EY
- Nils Flesland Bull, HaavindOnsdag 30. januar 2019 Kl. 18.15
Sted: Advokatfirmaet Haavind AS, Bygdøy allè 2, 0257 Oslo

Tema: Yara-dommen: Er virksomhetsbegrepet i utvikling?
Foilsett fra møtet her

• Foredragsholdere:
- Nils Sture Nilsson, Regjeringadvokaten
- Kaare Andreas Shetelig, Wikborg ReinMedlemsmøter høsten 2018 var:

Onsdag 28. november kl. 18.15
Sted: Bjørvika Konferansesenter AS, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6

Tema: US Tax Reform and EU Freedoms: Impact on worldwide/territorial tax systems

Foredraget blir holdt på norsk, men foilene vil være på engelsk.

• Foredragsholder: Hans Georg Wille, Ernst & Young Tax & LawOnsdag 24. oktober kl. 18.15
Sted: Skatt øst, Schweigaards gate 17, Oslo

Tema: Statsbudsjettet 2019

Særlig om hjemmehørendebegrepet for selskaper stiftet i utlandet og endringene i rentebegrensningsreglene.

Foredragsholder: Omar G. Dajani (ekspedisjonssjef, skattelovavdelingen i Finansdepartementet), med kommentarer fra prof.emeritus Frederik Zimmer

Det vil bli lett bevertning etter foredraget, fra ca. kl. 20.00Onsdag 12. september kl 18.15
Sted: Advokatfirmaet Selmer AS, 5. etg, Tjuvholmen allè 1, Oslo

Tema: Nytt og gammelt om et kjernepunkt i internprisingslæren: Hvilken konsernenhet eier unik og verdifull produksjons- og markedsførings-IP etter skatteavtaler basert på OECDs mønsteravtale?
Innlegget vil ta for seg hvordan superprofitt fra unik og verdifull produksjons- og markedsførings-IP skal fordeles mellom jurisdiksjoner iht. 2017 versjonen av OECDs retningslinjer for internprising.

Foredragsholder: Oddleif Torvik, Phd og advokat i Schjødt
Møter våren 2018 var:
Onsdag 7. februar 2018


Tema: Fradragsrett for mva og betydningen av avgiftsunntatte aktiviteter

Foredragsholdere: Marianne Brockmann Bugge (RMS Advokatfirma AS) og Kjetil Neset (Skatt øst)
 

Onsdag 14. mars 2018


Tema:
Skatteloven § 14-90 – utvalgte tema

Foredragsholdere: Bettina Banoun (Wiersholm) og Ole Kristian Rigland (Regjeringsadvokaten)


Onsdag 25. april 2018


Tema: Fradragsrettens rammer

Foredragsholdere: Hovedinnledning ved Harald Hauge (Harboe & Co), med kommentarer fra Omar G. Dajani (ekspedisjonssjef, skattelovavdelingen i Finansdepartementet)Onsdag 6. juni kl. 18.15

Sted: Wikborg Rein advokatfirma, Dronning Mauds gate 11 i Oslo
Års- og medlemsmøte


Tema: Skatt og digital økonomi

Foredragsholdere: Else Toril Sundkvist (Equinor), Joachim M. Bjerke (BAHR) og Martin Børresen (Finansdepartementet).
Møter høsten 2017 var:
Onsdag 13. september 2017


Tema: The Multilateral Instrument – How does it work?
Interpretation issues, application, entry into force, reciprocity and other fundamental issues

Foredragsholder: Maikel Evers, OECD
Evers leder arbeidet med det nye multilaterale skatteavtaleinstrumentet i OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA),
og har tidligere vært leder for CTPA og koordinator for BEPS-prosjektet.


Onsdag 25. oktober 2017 kl. 1815-2000

Tema: Rentebegrensningsreglene
Høringsnotat og høringsinnspill: Mens vi venter på departementets endelige forslag til endrede regler

Foredragsholdere: Arild Askautrud og Rolf Saastad, Deloitte

 

Onsdag 29. november 2017 kl. 1815-2000

Tema: Principle purpose test-regelen og den norske omgåelsesregelen
 
Foredragsholder: Frederik Zimmer, prof.emeritus

 
Møter våren 2017 var:

Onsdag 1. februar 2017:  IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
Foilsett fra møtet her.

Onsdag 8. mars2017:
Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
  
 
Onsdag 26. april 2017: Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Foilsett fra møtet her.
 
Onsdag 7. juni 2017: Årsmøte, med påfølgende medlemsmøte.
      
Tema medlemsmøte: Raise- og Thinggaard-dommene – en gjennomgang med særlig fokus på betydningen for utviklings-/investerings-/ventureaktiviteter
 
 

Internasjonalt:

IFA 2019 European Region Conference, Warsaw ( Poland ) from the 22nd to 24th May 2019.

Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.php


Møter tidligere år,  se årsberetninger