Møter og arrangementer for IFA Norge - Våren 2018
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.

Vårens medlemsmøter i IFA Norge finner sted  7. februar, 14. mars, 25. april og 6. juni 2018
 

Onsdag 7. februar 2018 kl. 1815-2000
Sted: DNB, Dronning Eufemias gate 30, Oslo

Tema: Fradragsrett for mva og betydningen av avgiftsunntatte aktiviteter
Nylig landet Høyesterett igjen på at en aksjetransaksjon, som er skattefri, utløser merverdiavgiftskostnader for et avgiftspliktig konsern. Vi innleder til debatt.

Foredragsholdere: Marianne Brockmann Bugge (RMS Advokatfirma AS) og Kjetil Neset (Skatt øst)
 

Onsdag 14. mars 2018 kl. 1815-2000
Sted:
Universitetet i Oslo, Auditorium 4 i Urbygningen (Domus Academica, lengst unna slottet)

Tema:
Skatteloven § 14-90 – utvalgte tema
Hovedforskjeller mellom bestemmelsen og den ulovfestede omgåelsesregelen med utgangspunkt i Høyesteretts dom i Armada Eiendom (HR-2017-2410-A), herunder
Terskel for gjennomskjæring
Objektiv vs. subjektiv vurdering
Illojalitetsvilkår
Vekting av motiv/virkninger som ikke lar seg tallfeste
Skal forretningsmessige ulemper tilleggs vekt og hvordan?
Vurderingstemaet etter § 14-90
Hvilken transaksjon skal bedømmes?
Kjøp av morselskap med generell skatteposisjon som eier datterselskap med virksomhet og aktiva?
Hva blir konsekvensene om den ulovfestede regelen kodifiseres og § 14-90 avskaffes?


Foredragsholdere: Bettina Banoun (Wiersholm) og Ole Kristian Rigland (Regjeringsadvokaten)Velkommen!

Onsdag 25. april 2018 kl. 1815-2000
Sted:
Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37 i Oslo, rom C1-050, som det vil bli skiltet til)

Tema: Fradragsrettens rammer
Argentum, Ericsson og Salmar (sett i lys av Skagen og Kverva): Er fradragsretten i tråd med samfunnsutviklingen?

Foredragsholdere: Hovedinnledning ved Harald Hauge (Harboe & Co), med kommentarer fra Omar G. Dajani (ekspedisjonssjef, skattelovavdelingen i Finansdepartementet)

Det blir enkel servering fra kl. 1730, samt litt tapas mv. i kantinen etter at møtet blir ferdig.


Det er fint om de som ønsker å delta, melder seg på innen mandag 23. april kl. 1200 på følgende link: PÅMELDING

Onsdag 6. juni kl. 18.15

Sted: Wikborg Rein advokatfirma, Dronning Mauds gate 11 i Oslo

Års- og medlemsmøte


• Tema: Skatt og digital økonomi


- I det internasjonale skattearbeidet er det nå et viktig spørsmål om land der forbruk av digitale tjenester skjer, i større grad skal kunne skattlegge inntekter fra selskaper med liten fysisk tilstedeværelse. Det som kan tilsi slik utvidet beskatningsrett, er at det kan skje økonomisk aktivitet i markedsstaten selv om denne ikke er forbundet med fysisk tilstedeværelse. Foredragsholderne vil se nærmere på ulike løsninger som diskuteres internasjonalt og hjemme i Norge.

• Foredragsholdere: Else Toril Sundkvist (Equinor), Joachim M. Bjerke (BAHR) og Martin Børresen (Finansdepartementet).

• Før den faglige delen avholdes det årsmøte i IFA Norge, med følgende punkter på agendaen: (1) Gjennomgåelse av årsberetning og regnskap for 2017, (2) valg av styre og revisor, og (3) fastsettelse av kontingent. Utkast til årsberetning og regnskap med noter for 2017 følger vedlagt.

• Det blir sommeravslutning med tapas mv. fra kl. 20, som det er hyggelig om mange har anledning til å være med på.

• Det er fint om de som ønsker å delta, melder seg på innen mandag 4. juni kl. 12.00.

• Det er etablert et særskilt nettverk for kvinner: Woman IFA Network (WIN). Hvis det er kvinnelige medlemmer i IFA Norge som ønsker å være norsk WIN-representant, er det fint med tilbakemelding på mail til rre@bahr.noMøter høsten 2017 var:
Onsdag 13. september 2017


Tema: The Multilateral Instrument – How does it work?
Interpretation issues, application, entry into force, reciprocity and other fundamental issues

Foredragsholder: Maikel Evers, OECD
Evers leder arbeidet med det nye multilaterale skatteavtaleinstrumentet i OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA),
og har tidligere vært leder for CTPA og koordinator for BEPS-prosjektet.


Onsdag 25. oktober 2017 kl. 1815-2000

Tema: Rentebegrensningsreglene
Høringsnotat og høringsinnspill: Mens vi venter på departementets endelige forslag til endrede regler

Foredragsholdere: Arild Askautrud og Rolf Saastad, Deloitte

 

Onsdag 29. november 2017 kl. 1815-2000

Tema: Principle purpose test-regelen og den norske omgåelsesregelen
 
Foredragsholder: Frederik Zimmer, prof.emeritus

 
Møter våren 2017 var:

Onsdag 1. februar 2017:  IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
Foilsett fra møtet her.

Onsdag 8. mars2017:
Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
  
 
Onsdag 26. april 2017: Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Foilsett fra møtet her.
 
Onsdag 7. juni 2017: Årsmøte, med påfølgende medlemsmøte.
      
Tema medlemsmøte: Raise- og Thinggaard-dommene – en gjennomgang med særlig fokus på betydningen for utviklings-/investerings-/ventureaktiviteter
 
 

Internasjonalt:

Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.php


Møter tidligere år,  se årsberetninger