Møter og arrangementer for IFA Norge - Våren 2019
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.

Vårsemesterets IFA-møter avholdes følgende datoer: 30. januar, 27. februar, 24. april og 22. mai.
 
Onsdag 24. april 2019 Kl. 18.15
Sted: Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64. Møterom: Hovedbølet

Tema: Lovfesting av en generell omgåelsesregel

Foredragsholdere:
- Tom Venstad og Ørjan Walseth, Finansdepartementet
- Med kommentarer fra prof. emeritus Frederik Zimmer og advokat Sverre E. Koch

Det er fint om de som ønsker å delta på medlemsmøtet, melder seg på innen tirsdag 23. april kl 12.00.

Vi gjør oppmerksom på at alle møtedeltakere må ha med legitimasjon.

Det blir lett servering etter medlemsmøtet, før det avsluttes kl. 21.Onsdag 27. februar 2019   Kl. 18.15
Sted: Universitetet i Oslo, auditorium 4 i urbygningen (lengst unna Slottet)

Tema: MVA: Fra tradisjonell næringsleie til «co-working» og «hot-desking»:
- Er dagens regelverk godt nok tilpasset? Vi ser på avgiftsmessige utfordringer og muligheter ved nye utleieformer

Foredragsholdere:
- Agnete Haugerud, EY
- Nils Flesland Bull, Haavind


Det er fint om de som ønsker å delta på medlemsmøtet, melder seg på innen tirsdag 26. februar kl 12.00.Onsdag 30. januar 2019 Kl. 18.15
Sted: Advokatfirmaet Haavind AS, Bygdøy allè 2, 0257 Oslo

Tema: Yara-dommen: Er virksomhetsbegrepet i utvikling?
Foilsett fra møtet her

• Foredragsholdere:
- Nils Sture Nilsson, Regjeringadvokaten
- Kaare Andreas Shetelig, Wikborg Rein

Registrering og lett servering fra kl.17.45
Det vil bli mingling og tapas etter foredraget, fra ca. kl. 20.00 - 21.30
Medlemsmøter høsten 2018 var:

Onsdag 28. november kl. 18.15
Sted: Bjørvika Konferansesenter AS, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6

Tema: US Tax Reform and EU Freedoms: Impact on worldwide/territorial tax systems

Foredraget blir holdt på norsk, men foilene vil være på engelsk.

• Foredragsholder: Hans Georg Wille, Ernst & Young Tax & LawOnsdag 24. oktober kl. 18.15
Sted: Skatt øst, Schweigaards gate 17, Oslo

Tema: Statsbudsjettet 2019

Særlig om hjemmehørendebegrepet for selskaper stiftet i utlandet og endringene i rentebegrensningsreglene.

Foredragsholder: Omar G. Dajani (ekspedisjonssjef, skattelovavdelingen i Finansdepartementet), med kommentarer fra prof.emeritus Frederik Zimmer

Det vil bli lett bevertning etter foredraget, fra ca. kl. 20.00Onsdag 12. september kl 18.15
Sted: Advokatfirmaet Selmer AS, 5. etg, Tjuvholmen allè 1, Oslo

Tema: Nytt og gammelt om et kjernepunkt i internprisingslæren: Hvilken konsernenhet eier unik og verdifull produksjons- og markedsførings-IP etter skatteavtaler basert på OECDs mønsteravtale?
Innlegget vil ta for seg hvordan superprofitt fra unik og verdifull produksjons- og markedsførings-IP skal fordeles mellom jurisdiksjoner iht. 2017 versjonen av OECDs retningslinjer for internprising.

Foredragsholder: Oddleif Torvik, Phd og advokat i Schjødt
Møter våren 2018 var:
Onsdag 7. februar 2018


Tema: Fradragsrett for mva og betydningen av avgiftsunntatte aktiviteter

Foredragsholdere: Marianne Brockmann Bugge (RMS Advokatfirma AS) og Kjetil Neset (Skatt øst)
 

Onsdag 14. mars 2018


Tema:
Skatteloven § 14-90 – utvalgte tema

Foredragsholdere: Bettina Banoun (Wiersholm) og Ole Kristian Rigland (Regjeringsadvokaten)


Onsdag 25. april 2018


Tema: Fradragsrettens rammer

Foredragsholdere: Hovedinnledning ved Harald Hauge (Harboe & Co), med kommentarer fra Omar G. Dajani (ekspedisjonssjef, skattelovavdelingen i Finansdepartementet)Onsdag 6. juni kl. 18.15

Sted: Wikborg Rein advokatfirma, Dronning Mauds gate 11 i Oslo
Års- og medlemsmøte


Tema: Skatt og digital økonomi

Foredragsholdere: Else Toril Sundkvist (Equinor), Joachim M. Bjerke (BAHR) og Martin Børresen (Finansdepartementet).
Møter høsten 2017 var:
Onsdag 13. september 2017


Tema: The Multilateral Instrument – How does it work?
Interpretation issues, application, entry into force, reciprocity and other fundamental issues

Foredragsholder: Maikel Evers, OECD
Evers leder arbeidet med det nye multilaterale skatteavtaleinstrumentet i OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA),
og har tidligere vært leder for CTPA og koordinator for BEPS-prosjektet.


Onsdag 25. oktober 2017 kl. 1815-2000

Tema: Rentebegrensningsreglene
Høringsnotat og høringsinnspill: Mens vi venter på departementets endelige forslag til endrede regler

Foredragsholdere: Arild Askautrud og Rolf Saastad, Deloitte

 

Onsdag 29. november 2017 kl. 1815-2000

Tema: Principle purpose test-regelen og den norske omgåelsesregelen
 
Foredragsholder: Frederik Zimmer, prof.emeritus

 
Møter våren 2017 var:

Onsdag 1. februar 2017:  IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
Foilsett fra møtet her.

Onsdag 8. mars2017:
Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
  
 
Onsdag 26. april 2017: Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Foilsett fra møtet her.
 
Onsdag 7. juni 2017: Årsmøte, med påfølgende medlemsmøte.
      
Tema medlemsmøte: Raise- og Thinggaard-dommene – en gjennomgang med særlig fokus på betydningen for utviklings-/investerings-/ventureaktiviteter
 
 

Internasjonalt:

IFA 2019 European Region Conference, Warsaw ( Poland ) from the 22nd to 24th May 2019.

Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.php


Møter tidligere år,  se årsberetninger