Møter og arrangementer for IFA Norge - 2017
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.Onsdag 1. februar 2017 kl. 1815-2000
Sted: Deloitte, Dronning Eufemias gate 14 i Bjørvika

Tema: IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
 
Foredragsholdere: Anders Heieren, Arntzen de Besche og Kristian Kvamme, Skattedirektoratet
 
Det tilbys enkel servering. Det er derfor fint om de som ønsker å delta, svarer til
 rre@bahr.no innen mandag 30. januar kl. 12.
 
Ved presentasjonen blir det forutsatt at hovedtrekkene i IKEA-dommen er kjent.

Du finner foilsettet fra møtet her.Onsdag 8. mars 2017 kl. 1815-2000
Sted: Universitetet i Oslo, Domus Bibliotheca (biblioteksbygningen), møterom i tredje etasje
 
Tema: Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
 
Foredragsholdere: Lars Erik Norborg og Rolf J. Saastad, Deloitte
 
Det er fint om de som ønsker å delta, svarer til rre@bahr.no innen mandag 6. mars kl. 12.

Som følge av at dørene må låses, bes alle om å komme presis.
 


Øvrige møtedatoer våren 2017 er:

 26. april

 7. juni

Nærmere dagsorden sendes ut på e-post og kunngjøres her.

Møtedatoer høsten 2016 var:


7.  september 2016 kl. 1815-2000

Sted: Wikborg Rein advokatfirma, Kronprinsesse Märthas plass 1 i Oslo

Tema: «Når arbeidsgiver dekker skatten: Hvordan beregnes fordelen?»
 Foredragsholdere: Anders Nordli, Advokatfirmaet Thommessen og Nina Guntvedt, Skattedirektoratet


19. oktober 2016 kl. 1815-2000
Sted: KPMG, Sørkedalsveien 6 i Oslo
 
Tema: Skatt som ulovlig statsstøtte – kommisjonens skattejakt
Apple/McDonalds/Belgias excess profits scheme

 
Foredragsholdere: Thor Leegaard og Anders Ekern, KPMG Law Advokatfirma23. november 2016 kl. 18.15-20.00
Sted: BDO, Munkedamsveien 45, Vika Atrium, i Oslo

Tema: Aktuelle saker fra Finansdepartementet

Særlig om skatteopplegget og BEPS

Foredragsholder: Omar Dajani, ekspedisjonssjef i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet

Det tilbys enkel servering. Det er derfor fint om de som ønsker å delta, svarer på
rre@bahr.no innen mandag 17. oktober kl. 12.
Møter våren 2016 var:

Onsdag 27. januar 2016 kl. 18.15

Advokatfirmaet Thommessen AS stiller denne gangen som medarrangør og møtet avholdes i deres
lokaler i Haakon VIIs gate 10.

Advokatene Henning Naas og Finn Backer-Grøndahl innleder over emnet:

”Utlendingers skatteplikt for virksomhet som drives her i riket – Odfjell Rig dommen"


Onsdag 17. februar 2016 kl. 18.15

Skattedirektoratet stiller denne gangen som medarrangør og møtet avholdes i deres lokaler i
Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo.

Seniorskattejurist Marius Meisdalen Sagen fra Skattedirektoratet innleder over emnet:

 ”Automatisk informasjonsutveksling - med særlig fokus på CRS og FATCA"


Onsdag 16. mars 2016 kl. 18.15

Institutt for offentlig ved Universitetet i Oslo rett stiller denne gangen som medarrangør og møtet avholdes i
Aud 4 i Urbygningen, Karl Johans gate 47, DA.

Professor emeritus Frederik Zimmer ved det juridiske fakultet innleder over sin utredning til Finansdepartementet om

"Lovfesting av den skatterettslige omgåelsesregel".

Onsdag 11. mai 2016 kl 18.15

Advokatfirmaet Wiersholm stiller denne gangen som medarrangør og møtet avholdes i deres
lokaler i Dokkveien 1, 6. etg.


1. Årsmøte

2. Medlemsmøte

Anders Torkildsen Nytrøen og Leif Martin Sande, Seksjon for foretaksskatt,
Rettsavdelingen i Skattedirektoratet, innleder over emnet:

"Skatteetatens tilgodelapper - forbudet mot dobbeltbeskatning ved endret
tilordning eller klassifisering av utdelinger, vederlag og lån."
Foilsett


Internasjonalt:


Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.phpMøter tidligere år,  se årsberetninger