Møter og arrangementer for IFA Norge - Høsten 2018
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.

Høstens medlemsmøter i IFA Norge  avholdes 12. september, 24. oktober og 28. november
 

Onsdag 24. oktober kl. 18.15
Sted: Skatt øst, Schweigaards gate 17, Oslo

Tema: Statsbudsjettet 2019

Særlig om hjemmehørendebegrepet for selskaper stiftet i utlandet og endringene i rentebegrensningsreglene.

Foredragsholder: Omar G. Dajani (ekspedisjonssjef, skattelovavdelingen i Finansdepartementet), med kommentarer fra prof.emeritus Frederik Zimmer

Det vil bli lett bevertning etter foredraget, fra ca. kl. 20.00
Onsdag 12. september kl 18.15
Sted: Advokatfirmaet Selmer AS, 5. etg, Tjuvholmen allè 1, Oslo

Tema: Nytt og gammelt om et kjernepunkt i internprisingslæren: Hvilken konsernenhet eier unik og verdifull produksjons- og markedsførings-IP etter skatteavtaler basert på OECDs mønsteravtale?
Innlegget vil ta for seg hvordan superprofitt fra unik og verdifull produksjons- og markedsførings-IP skal fordeles mellom jurisdiksjoner iht. 2017 versjonen av OECDs retningslinjer for internprising.

Foredragsholder: Oddleif Torvik, Phd og advokat i Schjødt
Møter våren 2018 var:
Onsdag 7. februar 2018


Tema: Fradragsrett for mva og betydningen av avgiftsunntatte aktiviteter

Foredragsholdere: Marianne Brockmann Bugge (RMS Advokatfirma AS) og Kjetil Neset (Skatt øst)
 

Onsdag 14. mars 2018


Tema:
Skatteloven § 14-90 – utvalgte tema

Foredragsholdere: Bettina Banoun (Wiersholm) og Ole Kristian Rigland (Regjeringsadvokaten)


Onsdag 25. april 2018


Tema: Fradragsrettens rammer

Foredragsholdere: Hovedinnledning ved Harald Hauge (Harboe & Co), med kommentarer fra Omar G. Dajani (ekspedisjonssjef, skattelovavdelingen i Finansdepartementet)Onsdag 6. juni kl. 18.15

Sted: Wikborg Rein advokatfirma, Dronning Mauds gate 11 i Oslo
Års- og medlemsmøte


Tema: Skatt og digital økonomi

Foredragsholdere: Else Toril Sundkvist (Equinor), Joachim M. Bjerke (BAHR) og Martin Børresen (Finansdepartementet).
Møter høsten 2017 var:
Onsdag 13. september 2017


Tema: The Multilateral Instrument – How does it work?
Interpretation issues, application, entry into force, reciprocity and other fundamental issues

Foredragsholder: Maikel Evers, OECD
Evers leder arbeidet med det nye multilaterale skatteavtaleinstrumentet i OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA),
og har tidligere vært leder for CTPA og koordinator for BEPS-prosjektet.


Onsdag 25. oktober 2017 kl. 1815-2000

Tema: Rentebegrensningsreglene
Høringsnotat og høringsinnspill: Mens vi venter på departementets endelige forslag til endrede regler

Foredragsholdere: Arild Askautrud og Rolf Saastad, Deloitte

 

Onsdag 29. november 2017 kl. 1815-2000

Tema: Principle purpose test-regelen og den norske omgåelsesregelen
 
Foredragsholder: Frederik Zimmer, prof.emeritus

 
Møter våren 2017 var:

Onsdag 1. februar 2017:  IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
Foilsett fra møtet her.

Onsdag 8. mars2017:
Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
  
 
Onsdag 26. april 2017: Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Foilsett fra møtet her.
 
Onsdag 7. juni 2017: Årsmøte, med påfølgende medlemsmøte.
      
Tema medlemsmøte: Raise- og Thinggaard-dommene – en gjennomgang med særlig fokus på betydningen for utviklings-/investerings-/ventureaktiviteter
 
 

Internasjonalt:

Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.php


Møter tidligere år,  se årsberetninger