Møter og arrangementer for IFA Norge - Høsten 2017
Møtested og tema kunngjøres i innkallingene, og senere her på web-siden.

Høstens medlemsmøter i IFA Norge finner sted 13. september, 25. oktober og 29. november.
 
 
Onsdag 13. september 2017 kl. 1815-2000
Sted: PwC, Dronning Eufemias gate 8, Bjørvika, Oslo

Tema: The Multilateral Instrument – How does it work?
Interpretation issues, application, entry into force, reciprocity and other fundamental issues

Foredragsholder: Maikel Evers, OECD
Evers leder arbeidet med det nye multilaterale skatteavtaleinstrumentet i OECD Centre for Tax Policy and Administration (CTPA),
og har tidligere vært leder for CTPA og koordinator for BEPS-prosjektet.

Det blir enkel servering fra kl. 1745.
Det er fint om de som ønsker å delta, melder seg på innen mandag 11. september kl. 1200 på følgende link: PÅMELDING

Velkommen!


Møter våren 2017 var:

Onsdag 1. februar 2017:  IKEA-dommen – gjennomskjæring, herunder forholdet til skatteloven § 13-1
Foilsett fra møtet her.

Onsdag 8. mars2017:
Finansskatt – favner videre enn du skulle tro
  
 
Onsdag 26. april 2017: Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Foilsett fra møtet her.
 
Onsdag 7. juni 2017: Årsmøte, med påfølgende medlemsmøte.
      
Tema medlemsmøte: Raise- og Thinggaard-dommene – en gjennomgang med særlig fokus på betydningen for utviklings-/investerings-/ventureaktiviteter
 
 

Internasjonalt:

Alle norske medlemmer er velkommen til å delta på møtene i IFA UK Branch:
http://www.ifa-uk.org/index.php


Møter tidligere år,  se årsberetninger