YIN ("Young IFA Network")
YIN ("Young IFA Network") er en underavdeling i IFA beregnet på IFAs yngre medlemmer.
Den internasjonale grensen er 40 år, men norsk underavdeling ønsker ingen streng håndheving av denne aldersgrensen.

 

Medlemsmøter:

YIN Norge har gleden av å invitere til YIN-treff
torsdag 9. juni 2022 kl. 18.00

Sted: Deloitte Advokatfirma

Tema: Fritaksmetoden og reelt etablert-kriteriet: Substanskravet og forståelse i lys av seneste utvikling i EU-retten

Foredragsholder:
Per Westvang, fagdirektør Skatteetaten, Juridisk avdeling, seksjon skatt, næring

Det inviteres til mingling i forkant av møtet fra kl. 17.30. Den faglige delen begynner kl. 18.00, etterfulgt av lett servering i Deloittes lokaler.

Det er fint om de som ønsker å delta på medlemsmøtet, melder seg på her innen fredag 3. juni kl. 14.00Vel møtt!

Med vennlig hilsen
YIN Norge