YIN ("Young IFA Network")
YIN ("Young IFA Network") er en underavdeling i IFA beregnet på IFAs yngre medlemmer.
Den internasjonale grensen er 40 år, men norsk underavdeling ønsker ingen streng håndheving av denne aldersgrensen.

YIN:
Styreleder for YIN Norge er Daniel Løken Høgtun, epost: d.hogtun@selmer.no

 

Medlemsmøter:

YIN Norge har gleden av å invitere til YIN-treff:

YIN Norge inviterer til den årlige juleavslutningen
torsdag 5. desember

Tid og sted: PwCs nye lokaler i Dronning Eufemias gate 71  Kl. 18.00
Tema: Internasjonal skatteplanlegging

Foredragsholdere: Aija Rusina og Bendik Harstad, PwC

Aija Rusina vil presentere sin nylig avleverte sin doktorgrad om multinasjonale selskapers overskuddsflytting, avlagt ved NHH, som blant annet belyser fokuset på hemmelighold ved skatteparadiser, aksjemarkedets evaluering av virksomhetenes skatteunngåelse og policyer for å begrense overskuddsflyttingen.

Den faglige delen begynner kl. 18:00 og varer til kl. 19:30. Etter foredraget blir det servering av vått og tørt, før turen går videre til et egnet utested for de som ønsker.

Av hensyn til matbestillingen ber vi om at interesserte melder seg på arrangementet via påmelding innen mandag 2. desember 2019 kl. 16.00.

Følg gjerne YINs LinkedIn-side for oppdatert informasjon om arrangementer mm.: Young IFA Network (Norway).

Det vil være begrensninger på antallet deltakere som kan være i lokalene. Vi ber derfor om at de som melder seg på, men som ser at de likevel ikke kan stille, melder seg av igjen.


Torsdag 6. juni 2019 kl. 18.00
YIN-treffet avholdes denne gangen hos BAHR, Tjuvholmen Allé 16

Tradisjonen tro vil det være en paneldebatt, der temaet er:

Bevisavskjæring i skattesaker – er dette uproblematisk?

Paneldeltakerne er Christian Flemmen Johansen fra Elden, Erling Prestholdt Selen fra Wiersholm og Simen Søgaard fra Regjeringsadvokaten. Ordstyrer er Marius Pilgaard fra BAHR. Vi håper dette vil bli en spennende og engasjerende debatt om et stadig aktuelt tema.

Følg gjerne YINs nye LinkedIn-side for oppdatert informasjon om arrangementer mm., Young IFA Network (Norway) https://www.linkedin.com/company/young-ifa-network-norwayYIN Norge har den glede av å invitere til YIN-treff:
tirsdag den 6. november 2018  kl. 18.00

Y
IN-treffet avholdes denne gangen i de flotte lokalene til advokatfirmaet Wiersholm:
Dokkveien 1, Oslo.

Temaet for kvelden er

Internprising i praksis – fra skattemyndighetenes og rådgivernes/advokatenes perspektiv.

Foredragsholdere er Henrik Brødholt, advokat hos Wiersholm, og Erling Hopen Abrahamsen, underdirektør ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Foredraget deles i to:

•    Del 1 (ca. 45 min): Skattemyndighetenes arbeid med TP, samt hvordan BEPS og skatteetatens reorganisering vil påvirke dette arbeidet fremover.

Foredragsholder: Erling Hopen Abrahamsen (SFS)

•    Del 2 (ca. 45 min): TP i praksis for rådgivere og advokater. Utvalgte problemstillinger innen prising av tjenester, konserninterne avtaler, TP-dokumentasjon og arbeid med rettssaker.

Foredragsholder: Henrik Brødholt (Wiersholm)

Se mer info om arrangementet her: https://www.wiersholm.no/current/Arrangement/YIN-foredrag-hos-Wiersholm


INVITASJON TIL YIN-TREFF
YIN Norge har den glede av å invitere til YIN-treff
onsdag den 20. juni 2018

YIN-treffet avholdes denne gangen i lokalene til SANDS advokatfirma, adresse Cort Adelers gate 33, Oslo. Det vil bli paneldebatt med Charlotte H. Gjelstad (Brækhus), Wensing Li (Deloitte) og Åsmund Haugseth (SKD), med Ernst Ravnaas (SANDS) som ordstyrer. Temaet for paneldebatten er:

"Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt under utredning"

Debatten vil ta utgangspunkt i mandatet gitt til utvalget som skal utrede skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt. Utredningen pågår nå, og utvalget skal levere sin rapport 31. desember 2018. Panelet vil ta for seg problemstillinger knyttet til rapporteringspliktige opplysninger, skatterådgivernes rolle og konsekvenser av brudd på opplysningsplikten.
Den faglige delen starter kl. 18.15 og varer i underkant av 2 timer. Det inviteres til mingling i forkant fra kl. 17.30.
Etter den faglige delen blir det servert mat og drikke i lokalene til SANDS, før vi fortsetter kvelden på et egnet utested i nærheten. Gi beskjed i påmeldingen dersom du har noen allergier med hensyn til serveringen.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
YIN Norge