YIN ("Young IFA Network")
YIN ("Young IFA Network") er en underavdeling i IFA beregnet på IFAs yngre medlemmer.
Den internasjonale grensen er 40 år, men norsk underavdeling ønsker ingen streng håndheving av denne aldersgrensen.

YIN:
Styreleder for YIN Norge er Daniel Løken Høgtun, epost: d.hogtun@selmer.no

 

Medlemsmøter:

YIN Norge har den glede av å invitere til YIN-treff:
tirsdag den 6. november  kl. 18.00

Y
IN-treffet avholdes denne gangen i de flotte lokalene til advokatfirmaet Wiersholm:
Dokkveien 1, Oslo.

Påmelding

Temaet for kvelden er

Internprising i praksis – fra skattemyndighetenes og rådgivernes/advokatenes perspektiv.

Foredragsholdere er Henrik Brødholt, advokat hos Wiersholm, og Erling Hopen Abrahamsen, underdirektør ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Foredraget deles i to:

•    Del 1 (ca. 45 min): Skattemyndighetenes arbeid med TP, samt hvordan BEPS og skatteetatens reorganisering vil påvirke dette arbeidet fremover.

Foredragsholder: Erling Hopen Abrahamsen (SFS)

•    Del 2 (ca. 45 min): TP i praksis for rådgivere og advokater. Utvalgte problemstillinger innen prising av tjenester, konserninterne avtaler, TP-dokumentasjon og arbeid med rettssaker.

Foredragsholder: Henrik Brødholt (Wiersholm)

Det inviteres til mingling i forkant fra kl. 17:30. Den faglige delen begynner kl. 18:00, etter den faglige delen blir det servering av tapas og drikke i lokalene til Wiersholm - før vi fortsetter kvelden på et egnet utested i nærheten.

Av hensyn til matbestillingen ber vi om at interesserte melder seg på arrangementet innen fredag 2. november 2018.

Se mer info om arrangementet her: https://www.wiersholm.no/current/Arrangement/YIN-foredrag-hos-Wiersholm
INVITASJON TIL YIN-TREFF
YIN Norge har den glede av å invitere til YIN-treff
onsdag den 20. juni 2018

YIN-treffet avholdes denne gangen i lokalene til SANDS advokatfirma, adresse Cort Adelers gate 33, Oslo. Det vil bli paneldebatt med Charlotte H. Gjelstad (Brækhus), Wensing Li (Deloitte) og Åsmund Haugseth (SKD), med Ernst Ravnaas (SANDS) som ordstyrer. Temaet for paneldebatten er:

"Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt under utredning"

Debatten vil ta utgangspunkt i mandatet gitt til utvalget som skal utrede skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt. Utredningen pågår nå, og utvalget skal levere sin rapport 31. desember 2018. Panelet vil ta for seg problemstillinger knyttet til rapporteringspliktige opplysninger, skatterådgivernes rolle og konsekvenser av brudd på opplysningsplikten.
Den faglige delen starter kl. 18.15 og varer i underkant av 2 timer. Det inviteres til mingling i forkant fra kl. 17.30.
Etter den faglige delen blir det servert mat og drikke i lokalene til SANDS, før vi fortsetter kvelden på et egnet utested i nærheten. Gi beskjed i påmeldingen dersom du har noen allergier med hensyn til serveringen.
Av hensyn til matbestillingen ber vi om at interesserte melder seg på arrangementet ved å trykke på denne link  innen 15. juni 2018.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
YIN Norge