YIN ("Young IFA Network")
YIN ("Young IFA Network") er en underavdeling i IFA beregnet på IFAs yngre medlemmer.
Den internasjonale grensen er 40 år, men norsk underavdeling ønsker ingen streng håndheving av denne aldersgrensen.

YIN:
Styreleder for YIN Norge er Else Toril Sundkvist, epost: etsu@statoil.com

Medlemsmøter:

INVITASJON TIL YIN-TREFF
YIN Norge har den glede av å invitere til YIN-treff
onsdag den 20. juni 2018

YIN-treffet avholdes denne gangen i lokalene til SANDS advokatfirma, adresse Cort Adelers gate 33, Oslo. Det vil bli paneldebatt med Charlotte H. Gjelstad (Brækhus), Wensing Li (Deloitte) og Åsmund Haugseth (SKD), med Ernst Ravnaas (SANDS) som ordstyrer. Temaet for paneldebatten er:

"Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt under utredning"

Debatten vil ta utgangspunkt i mandatet gitt til utvalget som skal utrede skatterådgivernes opplysningsplikt og taushetsplikt. Utredningen pågår nå, og utvalget skal levere sin rapport 31. desember 2018. Panelet vil ta for seg problemstillinger knyttet til rapporteringspliktige opplysninger, skatterådgivernes rolle og konsekvenser av brudd på opplysningsplikten.
Den faglige delen starter kl. 18.15 og varer i underkant av 2 timer. Det inviteres til mingling i forkant fra kl. 17.30.
Etter den faglige delen blir det servert mat og drikke i lokalene til SANDS, før vi fortsetter kvelden på et egnet utested i nærheten. Gi beskjed i påmeldingen dersom du har noen allergier med hensyn til serveringen.
Av hensyn til matbestillingen ber vi om at interesserte melder seg på arrangementet ved å trykke på denne link  innen 15. juni 2018.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
YIN Norge